Informații juridice

În conformitate cu prevederile articolelor 6-III și 19 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, aducem la cunoștința utilizatorilor și vizitatorilor site-ului www.keewe.eu următoarele informații:

Editor de site-uri web www.keewe.eu :

SAS Keewe
Capital social: 3420,86 euro
Sediul social și adresa poștală: 7 rue Progrès 93100 Montreuil
RCS: Bobigny B 882 584 469
Cod APE: 6619B
Număr de TVA intracomunitar: FR 00 882 584 469
Adresa de e-mail: contact@keewe.eu
Director de publicație: VOISIN Vincent

Site-ul este găzduit pe serverele Webflow.

Înregistrat la ORIAS :

SAS Keewe este înregistrată la ORIAS cu numărul 21000253 ca broker bancar și de servicii de plată, a cărui activitate este reglementată de Autoritatea de Control Prudențial și de Rezoluție.

Proprietatea intelectuală :

Structura generală a site-ului www.keewe.eu, precum și toate elementele conținute pe acest site, inclusiv (dar fără a se limita la) toate elementele grafice, textele și imaginile, sunt proprietatea Keewe și nu pot fi copiate, reproduse, transmise, afișate, distribuite, închiriate, modificate, înregistrate sau vândute fără acordul prealabil scris al Keewe.

Orice reproducere parțială sau totală a acestui site sau a conținutului său, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al Keewe, este susceptibilă de a constitui o contrafacere sancționată de articolele L. 335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale. Nerespectarea acestei interdicții constituie o contrafacere care poate atrage răspunderea civilă și penală a contravenientului.